La Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny participa a la campanya contra el POUM de Santa Maria de Palautordera, que es veihicula des de la web de Un altre POUM és necessari possible, que vehicula el moviment en contra d'aquest POUM.

Us adjuntem el resum de les al·legacions:

UN ALTRE POUM ÉS POSSIBLE I NECESSARI

Per la nostra qualitat de vida i la dels nostres infants i joves , defensem el poble!

Des de la coordinadora veïnal formada per cinc entitats palauenques i desenes de veïns i veïnes de pràcticament tots els barris de Palautordera, després d’estudiar el Pla d’Ordenació Urbanística de Palau (POUM) creiem que és necessari i possible un nou POUM; Presentarem més de 50 al·legacions a aquest POUM, en les que volem:

Que el nou POUM de Palautordera es faci amb rigor i seriositat: cal conèixer bé el present per a poder planificar el futur.

L’ajuntament no ha tingut en compte les dades de solars vacants, habitatges en construcció, habitatges buits; tampoc ha partit de dades actualitzades d’habitants que actualment estan disponibles, i en els diversos documents hi ha un ball de dades inexplicable. Sense conèixer aquestes dades, creiem que no es pot planificar el futur de la nostra vila de manera realista, seriosa i contrastada. Reclamem rigor científic i un estudi complert i exhaustiu, i denunciem que moltes de les diagnosis reflectides al POUM estan esbiaixades per tal d’adequar-les als criteris de creixement proposats en el POUM. De fet, ho fan “saltant-se” el Decret
Legislatiu 1/2005 d’Urbanisme que diu que “és imprescindible partir del coneixement actualitzat i
detallat de les característiques del municipi: nombre actualitzat d’habitants, nombre actualitzat
d’habitatges, elements a protegir i el total de metres quadrats i la capacitat edificatòria del sòl urbà
vacant.” En definitiva, reclamem que s’iniciï la redacció d’un nou POUM que parteixi d’un estudi
demogràfic actualitzat, que reculli numèricament la població real del municipi, el nombre
d’habitatges acabats a data d’avui i el nombre d’habitatges iniciats per conèixer la població
potencial real que pot acollir avui Santa Maria de Palautordera.

Per a garantir la qualitat de vida a les generacions presents i futures.Aturem el creixement extensiu! Volem viure en un poble.

Reclamem que s’aturi el creixement de Palautordera ja que aquest, no es produeix al mateix ritme que la creació de llocs de treball, i això pot provocar que ens convertim en un poble “dormitori”. Per tal d’aturar el creixement que ens destrueix el territori (conegut com creixement extensiu) i per garantir el dret a l’habitatge i als
equipaments relacionats amb les necessitats de la població, cal aprofitar els solars vacants i forçar
l’ocupació dels nombrosos habitatges buits i desaprofitats que tenim. Per aquests motius, ens
oposem a la urbanització a l’est de Can Sala, la urbanització expansiva de Moixerigues i la
construcció al voltant de l’Ermita del Remei, ja que això va en contra del criteri de “compactació” i
“consolidació” de nucli urbà. Rebutgem el “pàrquing a Can Sala 2” amb rotunditat, ja que es va
acordar a les jornades participatives que allò ha de ser agrícola: si es demana participació a la gent
del poble s’ha de tenir en compte la seva opinió.

Necessitem habitatge social de lloguer accessible per a tothom.

El POUM aposta per l’habitatge protegit en règim de propietat, fet que considerem erroni ja que
aquest model només garanteix l’accés a l’habitatge a qui disposi d’una renda suficient, o avaladors
que el facin “beneficiari” de la corresponent hipoteca bancària. Aquest fet, en plena crisi econòmica
pot significar que alguns col·lectius (joves, mileuristes, famílies amb membres a l’atur...) no puguin
accedir a l’habitatge protegit. Per tot això es reclama per tal de garantir el dret a l’habitatge que
s’iniciïn programes de rehabilitació i masoveria urbana, que s’impulsi una borsa de lloguer
municipal, que es busquin fórmules per impulsar l’ocupació d’immobles buits i que l’habitatge
destinat a habitatge social sigui preferentment en règim de lloguer.

NO volem variants innecessàries i que “trinxen” el nostre paisatge i el nostre entorn.

Reclamem que no es faci la reserva de sòl per cap de les variants previstes al POUM per accedir a
la zona l’abocador i les naus industrials, i l’altre cap a Sant Esteve- Montseny. En cas de construïr-
se ambdues variants, causarien danys irreversibles sobre el territori (destrucció d’activitats
agrícoles i ramaderes, i afectació d’ambients forestals i de ribera). A més el POUM no ha tingut en
compte que el trànsit de camions disminuirà moltíssim quan es tanqui -“en teoria”- l’abocador al
2011. En concret també demanem que no s’inclogui la variant cap a Sant Esteve ja pot posar en
risc la seguretat de les entrades i sortides dels alumnes del CEIP Matagalls, a més de suposar una
greu agressió al territori. A més, tots els urbanistes saben que la construcció de nous vials acaba
justificant, a mig termini, noves zones urbanitzables.

Defensem els petits comerciants, no al "boulevard" de Can Sala.

El nou POUM planifica un complex comercial a tocar de les botigues de tota la vida, que tenen prou
feina per sortir-se’n, fins i tot quan no és temps de crisi. Creiem que això va en detriment dels petits
comerciants del centre del poble, alhora que li restarà vitalitat al nucli urbà motiu pel qual exigim
que es retiri la proposta del POUM.

Un altre POUM és necessari!

Exigim al govern municipal una reflexió profunda sobre el present i el futur de Santa Maria de
Palautordera i molta autocrítica, i demanem que es tinguin en compte les al·legacions que
presentarem el dia 2 de novembre. Així mateix fem una crida al veïnat de Palau per què participi
d’aquesta iniciativa ciutadana i popular donant la seva signatura de suport, i assistint a l’acte final
de la campanya que estem duent a terme el proper dissabte 31, a les 17h a l’Ermita del Remei,
l’últim dia de recollida de signatures. Per a signar ens podeu trobar pel centre de la vila entre
setmana de 18.00 a 20.00 hores. El dissabte, tot el matí al mercat.

                                                Si t’estimes el teu poble, al·lega amb nosaltres!