Nota de rectificació

A finals del desembre passat publicàvem a la Sitja del Llop - Revista del Montseny, número 31, un escrit titulat «Mancances i disbarats en el futur planejament municipal de Riells i Viabrea». L’esmentat article aparegué posteriorment a la nostra pàgina web.

 

Com sigui que la publicació d’aquest treball ha convocat l’aparició d’algunes crítiques, directes en alguns casos i anònimes en altres, pensem que cal expressar el nostre parer sobre aquestes crítiques, assumpte sobre el qual, per diferents limitacions no hem pogut treballar fins ara. Esperem que sabreu disculpar-nos per aquesta tardança en respondre.

 

Al·legacions de l'Associació de Veïns de Riells del Montseny

L'Associació de Veïns de Riells del Montseny ens ha fet arribar les al·legacions al POUM de Riells i Viabrea que ha elaborat.

Son al·legacions que probablement la Coordinadora subscriurà i presentarà, i les donem a conèixer per si algú més, abans del 10 de març, dia en el que acaba el termini, les vol presentar (es pot fer a l'ajuntament, per correu administratiu o entregant-les a la gent de l'Associació, que les recollirà el 7 de març al migdia, a l'Abadia de Sant Martí de Riells.

Cliqueu aquí per anar a la web d'on pengen les al·legacions  o aquí per visualitzar-les directament.

Campanya per la modificació del POUM de Riells i Viabrea

El propassat 22 de desembre l'Ajuntament de Riells i Viabrea va publicar el projecte de modificació del Pla Urbanístic (POUM) que implicaria la degradació d'alguns espais naturals d'especial interès dels que disposa el municipi i, pe rextensió, el Montseny.

Des d'aquesta web volem informar-vos de les implacions de l'aprovació d'aquest POUM, els aspectes que la Coordinadora valora negativament i les alternatives que hi presentem.

També volem que sigui un punt de trobada per tothom qui vulgui lluitar per evitar que les intencions de l'Ajuntament siguin una realitat.