Es denuncien les obres de connexió entre la dessalinitzadora de Blanes i la potabilitzadora de Cardedeu a càrrec de l’empresa pública ATLL (Aigües Ter Llobregat), per irregularitats en l’execució de les obres i la seva afectació sobre espècies i espais protegits de la Tordera.

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i Orchis, Associació Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme, han denunciat les obres de Connexió entre la ITAM de la Tordera (a Blanes) i la ETAP del Ter (a Cardedeu) a la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Territorial de Barcelona i al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per les irregularitats i pels incompliments en l’execució de l’obra per part d’ATLL, ACA i el propi DMAH, i que han afectat greument a espècies i espais protegits de la Tordera.

Les obres de connexió entre la planta dessalinitzadora de la Tordera (a Blanes) i l’estació de tractament del Ter (a Cardedeu)  s’estan realitzant per abastar d’aigua a la ciutat de Barcelona.

Aquestes obres són fruit de la resolució del decret de sequera de 2007-2008, ara bé, aquest decret ja ha estat derogat, pel que les obres perden el caràcter d’urgència.

Un cop començades les obres d’instal·lació de la canonada s’han observat força irregularitats i incompliments de la legislació vigent, pel que La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i Orchis,  han presentat, avui dilluns dia 21 de juny, una denúncia contra l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) com a promotora i responsable del projecte de Connexió de la ITAM de Tordera amb l'ETAP del Ter, així com contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la política del Govern en matèria d’aigües i de la gestió del Domini Públic Hidràulic (DPH), i contra el propi Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) com a responsable de vetllar pels espais naturals i la flora i fauna protegida a conseqüència del Projecte de “Connexió de la ITAM de la Tordera amb l’ETAP del Ter” i de l’execució de les obres.

En cap cas es valora la necessitat o la conveniència del projecte de connexió, opinió reservada per cadascun dels signants de la denúncia, però sí el traçat i la manera de fer-ho, i es denuncien les greus irregularitats i mancances tant en la tramitació del projecte com en l’execució de les obres per part d’ATLL, ACA i DMAH i que han afectat greument i de manera innecessària als espais naturals protegits i a les espècies protegides del riu Tordera (espai inclòs a la XN2000) i a tots els espais protegits propers (PEIN o Reserva Natural Parcial) en base als següents fets que es detallen a continuació:

En la tramitació del projecte

1. La manca d’exposició pública del projecte
2. La manca d’un traçat alternatiu (quan aquest és totalment possible i viable, i no afecta als espais naturals i a les espècies vegetals i animals protegides) per motius econòmics i de calendari, i la tramitació del projecte sense cap mena de consideració envers el medi natural
3. El traçat i les obres afecten directament o indirecta espais protegits.
4. El traçat i les obres afecten directament o indirecta espècies animals d’interès comunitari.
5. El traçat i les obres afecten directament o indirecta hàbitats d’interès comunitari inclosos a la Directiva 97/62/CE (Directiva Hàbitats).
6. Per l'inici de les obres sense la tramitació d’Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA) prèvia.
7. La manca d’una Memòria Ambiental prèvia del projecte.
8. La fragmentació del projecte en 4 trams (més diferents ramals de distribució a diferents municipis), i que impedeix una coherència i una correcta avaluació ambiental o d’afectació al medi natural.
9. La manca de detalls importants del projecte constructiu (zones d’aplec, accessos oberts, etc,...), que tenen una afectació important sobre els espais naturals protegits, i la flora i fauna protegida, i que no es tenen en compte ni abans ni desprès de l'inici de les obres del projecte cara a les corresponents mesures preventives, correctores o compensatòries.
10. L’autorització i/o manca de tramitació ambiental per part del DMAH a l’inici de les obres tot i conèixer el projecte, la seva tramitació, i el medi natural, espais naturals protegits i espècies vegetals i animals protegides afectades.
11. L’autorització i/o manca de tramitació d’ús de Domini Públic Hidràulic per part de l’ACA a l’inici de les obres tot i conèixer el projecte, la seva tramitació, i el medi natural, espais naturals protegits i espècies vegetals i animals protegides afectades.

En l’execució de les obres:

1. La manca d’un programa de vigilància ambiental de l’obra per part d’ATLL.
2. No s’ha tingut en compte l’afectació sobre hàbitats d’interès comunitari.
3. Treballs que afecten directament les espècies d’aus protegides en època reproductora.
4. Alteració de la dinàmica fluvial del riu.
5. Obertura de nous vials i accessos al medi natural.
6. Alteració important dels nivells freàtics de les zones humides protegides.
7. Abocaments de sediments sobre zones inundables i hàbitats d'interès comunitari amb flora i fauna protegida.
8. Contaminació acústica i lumínica als espais naturals protegits.
9. Afavoriment i expansió de rizomes i peus d’espècies vegetals exòtiques (principalment la canya).
10. Abocament directe o indirecte de residus sòlids i químics al curs fluvial i/o proximitats.
11. La nul·la o deficient comunicació (segons trams) per part d’ATLL a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del DMAH de la documentació requerida un cop les obres ja es troben molt avançades.
12. La manca d’un seguiment de l’obra per part del DMAH.
13. La manca d’inspecció per part de l’ACA de les obres, de la correcta aplicació del projecte i de la seva afectació sobre el DPH, tot i conèixer el projecte constructiu i el traçat de l’obra, els canvis de traçat produïts i l’afectació sobre el medi natural, els espais naturals protegits, i les espècies vegetals i animals protegides, i tot i rebre queixes per part de particulars i associacions.
14. Durant el decurs de les obres hi ha hagut modificacions de traçat per part d’ATLL que han afectat a espais naturals, a hàbitats d’interès comunitari i a espècies animals i vegetals protegides sense cap valoració ambiental, sense cap mena de mesures preventives, correctores o compensatòries per la seva afectació, amb criteris estrictament econòmics i de calendari, i que no es veien afectats segons el projecte original.

En la finalització de les obres:

1. No s’han previst mesures correctores o compensatòries per a minimitzar els efectes negatius de l’obra.
2. No s'ha contemplat l'eliminació dels nous accessos oberts en el medi natural

Per tot això demanem, entre altres coses, l’aturada immediata de les obres fins que es tramiti correctament el projecte i es garanteixi la protecció dels valors naturals dels espais protegits, que es depurin les responsabilitats necessàries per evitar casos similars (s’han d’iniciar les obres dels diferents ramals cap a municipis de l’interior de la Selva i del Vallès Oriental), i la correcta restauració dels espais naturals afectats fins al moment.

El text de la denúncia presentada l'adjuntem a continuació.

Comentaris

Hola,

Sobretot cal demanar la correcte restauració dels espais destrossats.

Aquests que posen la tuberia són uns "chapuzeros" aquí a Llinars les obres afecten el Riu Mogent i han tingut les obres empantanegades durant un any suposo per les pluges de la primavera que han fet difícil de treballa al riu.

Joan-Ramon

Hace ya muchos, muchos años que la Administración Catalana (supongo que pasa en otras tierras de España) no cumple la Ley. En concreto, en el tema de Medio Ambiente, la mayor parte de las veces o bien no se cumple la norma, o bien simplemente se utiliza como un papel mojado que después no será vinculante. La monitorización es nula o muy deficiente y si, como vosotros (también nosotros) presentaís una denuncia, se rien. La justicia está desprestigiada (los fiscales no actúan pues no tiene muy claro que significa "gravedad" en un hecho que afecta a la cosa natural). Los políticos que gobiernan el tema medioambiental no están generalmente capacitados ni para distinguir un gallo de una gallina. La administración te presenta nuevos cargos políticos para proteger el Medio pero nadie sabe exactamente que es lo que estas personas hacen y como debieran/deben actuar. El defensor del pueblo es una solución pero es muy lento en su acción contra la administración y cuando actúa (si lo hace) llega tarde... y a nadie han castigado por una atentado contra la biodiversidad.

En otoño hay elecciones... pero la población envejece y no quiere grandes cambios. Todo parece seguirá igual, quizás con diferente color pero igual... la ley no se cumplirá!!!, increible pero cierto el principal problema de nuestro país es que quienes nos dirigen no cumplen su propia Ley... y lo peor no existe ningún sistema administrativo eficaz para solicitar que quien debe cumplir la Ley como el primero la cumpla... ah!, pero no se te ocurra pasar a 100 km por hora por el tunel de Santa Coloma en su entrada a Barcelona (el peso de la Ley caerá de forma absoluta sobre tu bolsillo).

Rafael Sardá
Asociación Pinya de Rosa

Afegeix un nou comentari

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
  • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
  • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.