Agenda

La biodiversitat com aliada del sector primari

Gualba, Sala audiovisual de Can Figueres

II Cimera Social per la Sequera

Amposta, Lo Sindicat (Ajuntament), Avinguda de la Ràpita, 43)

conservació

Èxit de l'operació de rescat de crancs autòctons del Montseny. Gràcies! Moltes gràcies a totes i tots aquells que heu participat carlesl dc., 20/07/2016 - 21:25

Estimades amigues i amics,

A totes les persones que heu participat directament en aquesta operació i també a totes aquelles que heu mostrat la voluntat de participar-hi: Gràcies, moltes gràcies!.

La conservació del cranc de riu autòcton al Montseny. Intervenció de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny carlesl dl., 24/06/2013 - 11:52

La CSM compromesa amb la preservació de les espècies protegides

El passat 18 d’abril, membres de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), indicaven, al biòleg del Parc Natural del Montseny (PNM), la localització d’unes poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes), espècie que es troba en estat de perill, segons la classificació de la UICN.

La degradació  de les conques i subconques dels rius, ocasionada pels usos urbans i industrials, sumada a la introducció d’espècies al•lòctones invasores, com el cranc americà (principalment el Procambarus clarkii), portador del fong Aphanomyces astaci que causa una gran mortalitat en les poblacions autòctones, han contribuït en gran mesura a la pràctica desaparició d’aquestes poblacions dels cursos fluvials montsenyencs.

D’ací s’esdevé la importància del treball de conservació que ha vingut desenvolupant una sòcia de la CSM, la qual, de manera totalment desinteressada, i sense comptar amb cap mena d’ajut institucional, ha dut a terme una encomiable gestió d’aquestes poblacions durant dècades, permetent d’aquesta manera la seva pervivència, en el costat selvatà del Montseny.