Agenda

La biodiversitat com aliada del sector primari

Gualba, Sala audiovisual de Can Figueres

II Cimera Social per la Sequera

Amposta, Lo Sindicat (Ajuntament), Avinguda de la Ràpita, 43)

Austropotamobius pallipes

Operació alliberament. Els crancs autòctons del Montseny han estat re introduits al seu hàbitat natural!

Operació alliberament!
Benvolguts i benvolgudes,
Finalment, desprès de quasi tres mesos de viure en un entorn artificial, creat per al seu manteniment en condicions òptimes, el dimarts passat eren alliberats els individus de cranc autòcton (Autropotamobius pallipes), sostrets anteriorment del seu hàbitat natural per salvar-los de les condicions ambientals adverses d’aquest estiu.

Èxit de l'operació de rescat de crancs autòctons del Montseny. Gràcies! Moltes gràcies a totes i tots aquells que heu participat

Estimades amigues i amics,

A totes les persones que heu participat directament en aquesta operació i també a totes aquelles que heu mostrat la voluntat de participar-hi: Gràcies, moltes gràcies!.

Operació rescat urgent! Salvem els crancs autòctons del Montseny! carlesl dg., 10/07/2016 - 14:55

Benvolgudes lectores i lectorrs.

Les condicions climatològiques del nostre país, agreujades pel canvi climàtic i per les extraccions il·legals d’aigua d’algunes rieres, a la conca oriental de la Tordera, han provocat que, enguany, les dificultats de l’estiatge s’hagin presentat abans d’hora al Montseny Selvatà.

La conservació del cranc de riu autòcton al Montseny. Intervenció de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

La CSM compromesa amb la preservació de les espècies protegides

El passat 18 d’abril, membres de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), indicaven, al biòleg del Parc Natural del Montseny (PNM), la localització d’unes poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes), espècie que es troba en estat de perill, segons la classificació de la UICN.

La degradació  de les conques i subconques dels rius, ocasionada pels usos urbans i industrials, sumada a la introducció d’espècies al•lòctones invasores, com el cranc americà (principalment el Procambarus clarkii), portador del fong Aphanomyces astaci que causa una gran mortalitat en les poblacions autòctones, han contribuït en gran mesura a la pràctica desaparició d’aquestes poblacions dels cursos fluvials montsenyencs.

D’ací s’esdevé la importància del treball de conservació que ha vingut desenvolupant una sòcia de la CSM, la qual, de manera totalment desinteressada, i sense comptar amb cap mena d’ajut institucional, ha dut a terme una encomiable gestió d’aquestes poblacions durant dècades, permetent d’aquesta manera la seva pervivència, en el costat selvatà del Montseny.