MOTS MIG PERDUTS - X

Amb aquesta nota arribem a la desena edició de la secció “Mots mig perduts” que aplega paraules poc conegudes, amb un ús escadusser i que, en molts casos, no han estat registrades en cap dels tres diccionaris que hem considerat de referència:

-Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), anomenat comunament com a “Alcover-Moll” http://dcvb.iecat.net/

-Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) http://dlc.iec.cat/

-Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana (GDLC) http://www.diccionari.cat/

 

Són, per tant, mots en risc de desaparèixer de la llengua parlada i escrita. Han estat recollides en converses amb informants locals de la rodalia del Montseny, del Montnegre o del Corredor.

 

Presentem tot seguit set paraules de les quals una no apareix a cap dels diccionaris ressenyats, mentre que quatre només figuren amb l’accepció que presentem al Diccionari Català-Valencià-Balear.

Emplacem els lectors a fer ús d’aquestes paraules per tal de mantenir-les vives. També animem les persones que coneguin mots en desús o que no hagin estat recollits en cap dels grans diccionaris de la nostra llengua que els facin arribar als autors d’aquestes notes lingüístiques.

 

 

Apotegar: Verb. Agafar una objecte o una persona amb contundència, força i pressió, a vegades sobtadament o amb pressa.

Exemples: Vaig córrer fins apotegar el vailet que em robava les cireres de l’arbre. Apotega alguna cosa per menjar abans de sortir de casa!.

El diccionari C-V-B és l’únic que recull el mot amb el sentit que es dóna a l’Alt Maresme i a la Selva.

Arenys de Mar. 1980. Breda. Dates diverses

 

 

Defallior: Nom femení. Defalliment de forces, per cansament o per gana.

Exemples: Tinc una defallior que si no menjo alguna cosa no podré pas anar a la feina!

Els tres diccionaris recullen el mot i l’accepció.

Sant Vicenç de Montalt. 2013

 

 

Espellongar: Verb. Espavilar, eixorivir o avivar l’acció o l’enteniment d’algú.

Exemples: Espellonga que perdrem el tren! Nen, si no espellongues no faràs res a la vida!

Cap dels tres diccionaris recull el mot però el diccionari C-V-B recull “espallongar” amb un significat ben diferent (“perllongar, allargar”).

Arenys de Mar. 1973. Altres localitats en dates indeterminades

 

 

Gepar: Verb. Xutar amb força la pilota contra un dels participants en el “joc de la gepa” Exemples: Apunta bé i gepa ben fort en Miquel que no sé com s’ho fa però mai no rep! El va gepar tan fort que el va tombar de cop!

El diccionari C-V-B és l’únic que recull el mot amb el sentit que es dóna a Arenys de Mar.

Arenys de Mar. 1973.

 

 

Buscall/Boscall: Nom masculí. Fragment de llenya de diàmetre o gruixudària considerable.

Exemple: Llamp de buscalls! No els puc ni aixecar .

Els diccionaris DIEC i GDLC ho consignen únicament com a “tros de llenya”, mentre que el DCVB sí que n’especifica la gruixudària.

Observacions: Si més no els carboners diferenciaven la llenya segons llur diàmetre: buscall>vergell>branqueta.

Breda, Montseny... i altres poblacions. 1992

 

 

Cremador: Nom masculí. Rodal de poc gruix de sòl o de textura desfavorable -en un camp, en un prat...- que fa que l’herba s’hi assequi, tota envoltada d’herba que verdeja.

Tots tres diccionaris recullen el mot però tan sols el C-V-B amb l’accepció que reportem.

Sant Celoni. Novembre de 2003

 

 

Brunzit/da: Adjectiu. Ressecat/da per l’acció del sol.

Exemple: Amb aquesta calorada tot quedarà ben brunzit!

Tots tres diccionaris recullen el mot però tan sols el C-V-B amb l’accepció que reportem.

Observacions: Aplicat a elements naturals, com ara el sòl o la vegetació.

Sant Celoni. Novembre de 2003

 

 

 

Pere Alzina i Bilbeny - Cèsar Gutiérrez i Perearnau