Agenda

La biodiversitat com aliada del sector primari

Gualba, Sala audiovisual de Can Figueres

II Cimera Social per la Sequera

Amposta, Lo Sindicat (Ajuntament), Avinguda de la Ràpita, 43)

Mots mig perduts - X

 

 

 

MOTS MIG PERDUTS - X

Amb aquesta nota arribem a la desena edició de la secció “Mots mig perduts” que aplega paraules poc conegudes, amb un ús escadusser i que, en molts casos, no han estat registrades en cap dels tres diccionaris que hem considerat de referència:

-Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), anomenat comunament com a “Alcover-Moll” http://dcvb.iecat.net/

-Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) http://dlc.iec.cat/

-Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana (GDLC) http://www.diccionari.cat/

 

Són, per tant, mots en risc de desaparèixer de la llengua parlada i escrita. Han estat recollides en converses amb informants locals de la rodalia del Montseny, del Montnegre o del Corredor.

 

Presentem tot seguit set paraules de les quals una no apareix a cap dels diccionaris ressenyats, mentre que quatre només figuren amb l’accepció que presentem al Diccionari Català-Valencià-Balear.

Emplacem els lectors a fer ús d’aquestes paraules per tal de mantenir-les vives. També animem les persones que coneguin mots en desús o que no hagin estat recollits en cap dels grans diccionaris de la nostra llengua que els facin arribar als autors d’aquestes notes lingüístiques.

 

 

Apotegar: Verb. Agafar una objecte o una persona amb contundència, força i pressió, a vegades sobtadament o amb pressa.

Exemples: Vaig córrer fins apotegar el vailet que em robava les cireres de l’arbre. Apotega alguna cosa per menjar abans de sortir de casa!.

El diccionari C-V-B és l’únic que recull el mot amb el sentit que es dóna a l’Alt Maresme i a la Selva.

Arenys de Mar. 1980. Breda. Dates diverses

 

 

Defallior: Nom femení. Defalliment de forces, per cansament o per gana.

Exemples: Tinc una defallior que si no menjo alguna cosa no podré pas anar a la feina!

Els tres diccionaris recullen el mot i l’accepció.

Sant Vicenç de Montalt. 2013

 

 

Espellongar: Verb. Espavilar, eixorivir o avivar l’acció o l’enteniment d’algú.

Exemples: Espellonga que perdrem el tren! Nen, si no espellongues no faràs res a la vida!

Cap dels tres diccionaris recull el mot però el diccionari C-V-B recull “espallongar” amb un significat ben diferent (“perllongar, allargar”).

Arenys de Mar. 1973. Altres localitats en dates indeterminades

 

 

Gepar: Verb. Xutar amb força la pilota contra un dels participants en el “joc de la gepa” Exemples: Apunta bé i gepa ben fort en Miquel que no sé com s’ho fa però mai no rep! El va gepar tan fort que el va tombar de cop!

El diccionari C-V-B és l’únic que recull el mot amb el sentit que es dóna a Arenys de Mar.

Arenys de Mar. 1973.

 

 

Buscall/Boscall: Nom masculí. Fragment de llenya de diàmetre o gruixudària considerable.

Exemple: Llamp de buscalls! No els puc ni aixecar .

Els diccionaris DIEC i GDLC ho consignen únicament com a “tros de llenya”, mentre que el DCVB sí que n’especifica la gruixudària.

Observacions: Si més no els carboners diferenciaven la llenya segons llur diàmetre: buscall>vergell>branqueta.

Breda, Montseny... i altres poblacions. 1992

 

 

Cremador: Nom masculí. Rodal de poc gruix de sòl o de textura desfavorable -en un camp, en un prat...- que fa que l’herba s’hi assequi, tota envoltada d’herba que verdeja.

Tots tres diccionaris recullen el mot però tan sols el C-V-B amb l’accepció que reportem.

Sant Celoni. Novembre de 2003

 

 

Brunzit/da: Adjectiu. Ressecat/da per l’acció del sol.

Exemple: Amb aquesta calorada tot quedarà ben brunzit!

Tots tres diccionaris recullen el mot però tan sols el C-V-B amb l’accepció que reportem.

Observacions: Aplicat a elements naturals, com ara el sòl o la vegetació.

Sant Celoni. Novembre de 2003

 

 

 

Pere Alzina i Bilbeny - Cèsar Gutiérrez i Perearnau