La pista es manté
CSM

Acord extrajudicial sobre el projecte de pavimentació entre la Costa del Montseny i Can Riera de Ciuret

 

Com ja és sabut, la presentació d’un recurs contenciós el passat 14 d’agost, per part de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), comportà la interlocutòria del Jutjat núm. 3 del Contenciós de Barcelona, dictant mesures cautelaríssimes que aturaven aquest projecte. Alhora concedia tres dies a l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per tal que aquest presentés les seves al·legacions. En aquest ínterim, l’Ajuntament es va posar en contacte amb la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, per tal de discutir la possibilitat d’arribar a un acord que desencallés el conflicte evitant el desenvolupament judicial del contenciós.

Les converses es van iniciar el dilluns 17 d’agost a l’Ajuntament de Fogars, arribant-se a un principi d’acord entre els representants de l’Ajuntament i els de la CSM.

Aquest principi d’acord es basava, per una banda, en la petició de l’Alcalde en relació a que la fase que es volia executar (Fase II del projecte global), correspon a la zona de la pista que es troba en pitjor estat i que, a més, a sofert un esllavissament  que pot comportar problemes de seguretat als vehicles que hi passin, que estant ja dotada de pressupost, en cas de no executar-se es perdria definitivament. D’altra banda, la CSM defensà que el recorregut d’aquesta pista passa per zones d’alt interès faunístic que afecten rieres d’especial protecció i que, la pavimentació d’aquest camí, convertint-la en carretera, provocaria uns nivells de freqüentació desconeguts fins ara, que suposarien impactes impossibles de controlar, sobre la flora i la fauna d’aquesta zona, tal i com testimonien els informes dels experts que han estat presentats al Jutjat.

A la vista dels arguments de les dues parts s’acordà la redacció d’un document d’acord, consistent en que l’Ajuntament executes les obres de l’esmentada Fase II, per tal de garantir la seguretat vial en aquest tram i, d’altra banda, es comprometés a no continuar la pavimentació de la resta del camí, mantenint el seu caràcter de pista de muntanya. D’aquesta manera s’intervé únicament sobre un 28,8% de la pista existent, consolidant l’estat actual de la resta. Al mateix temps, l’acord inclou el compromís formal que, en cas de ser necessari arranjar algun tram de la pista en un futur, es faria previ acord amb la CSM i usant les tècniques més adients en cada cas.

El text de l’esmentat acord s’acabà de polir en els dies següents, sent presentat al jutjat núm. 3 del Contenciós el dimecres 19 d’agost. Ara cal esperar que el jutge procedeixi a la seva homologació, moment en que es podrà donar per tancat aquest conflicte.

Una de les idees que han aflorat en les converses descrites, ha estat la necessitat de que els projectes que afecten al territori cal que siguin consensuats prèviament amb la gent que hi viu i amb les entitats ambientals que hi treballen per la seva conservació. Per la part que ens toca a la CSM, hem deixat ben clar que som totalment oberts al diàleg i que les nostres premisses són la protecció dels ecosistemes i el benestar de les persones. Creiem que aquest acord pot assentar una bona base de cara al futur.

Així és com quedarà Logo

 

 

Afegeix un nou comentari

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
  • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
  • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.