El propassat 22 de desembre l'Ajuntament de Riells i Viabrea va publicar el projecte de modificació del Pla Urbanístic (POUM) que implicaria la degradació d'alguns espais naturals d'especial interès dels que disposa el municipi i, pe rextensió, el Montseny.

Des d'aquesta web volem informar-vos de les implacions de l'aprovació d'aquest POUM, els aspectes que la Coordinadora valora negativament i les alternatives que hi presentem.

També volem que sigui un punt de trobada per tothom qui vulgui lluitar per evitar que les intencions de l'Ajuntament siguin una realitat.