Nota de premsa de la Plataforma per un nou POUM de Palautordera

Cada any l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera deixa de percebre entre 440.422,88€ i 483.863,68€ de l'IBI d'habitatges


El nombre d’habitatges existents actualment és d’entre 4.302 i 4.367 dels que entre 659 i 724 no tributen IBI. Cal actuar amb celeritat per tal d'evitar que prescrigui el deute tributari que pujaria entre 2,2 i 2,4 milions €, si sumem la xifra dels darrers 5 anys.


Santa Maria de Palautordera, 5 de març de 2010


La Memòria d'Informació i Ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Maria de Palautordera posa de manifest una pluja de dades respecte el nombre d’habitatges existents al municipi. És per això que la Plataforma “Un altre POUM és possible” va entrar una instància a l'Ajuntament sol·licitant el nombre real d’habitatges existents, que va ser resposta per l’Alcalde el passat 22 d’octubre del 2009, afirmant que:

“Referent al nombre d’habitatges actualitat a l’any 2009: 3.643 habitatges que tributen IBI” (annex 1 resposta instància 6799). Aquesta xifra és inferior al mínim nombre d’habitatges que esmenta el POUM, fet que va fer que accedíssim al Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal de contrastar el nombre real d’habitatges existents. D'acord amb el Departament i un cop fets els sumatoris pertinents a Santa Maria de Palautordera actualment el nombre d’habitatges existents és d’entre4.302 i 4.367 fet que suposa que al menys, hi ha entre 659 i 724 habitatges que no tributen IBI (annex 2 dades Departament Medi Ambient i Habitatge).

Segons l’informe d'Avaluació Econòmica i Financera i Agenda - Informe de Sostenibilitat Econòmica del POUM, en la Pàg. 28, la tributació mitjana per habitatge en matèria d’IBI és de 600€; pel que anyalment en concepte d’IBI l’Ajuntament deixa de percebre entre 395.400€ i 434.400€. A aquesta xifra caldria sumar l’import de la taxa municipal d’escombraries i clavegueram de 68,32€, atès que és una taxa vinculada a l’existència d’un habitatge; d’aquesta operació obtenim com a resultat que l’Ajuntament deixa d’ingressar en matèria tributària (IBI+taxa municipal d’escombraries) entre 440.422,88€ i 483.863,68€ cada any.

Aquest fet, és especialment greu tenint en compte el difícil moment econòmic que està travessant l’Administració Pública i l’increment de les necessitats, a conseqüència de l’atur i de la crisi econòmica que patim el conjunt de la ciutadania. A més, posa de manifest que la projecció d'habitatges al POUM no està ben realitzada i que no respon a les necessitats reals de Santa Maria de Palautordera.

El deute tributari es pot reclamar fins a 5 exercicis anteriors, la qual cosa vol dir que pujaria entre 2,2 i 2,4 milions €. Per tal d'evitar que prescrigui cal actuar amb celeritat i urgència.

Correspon a l’Administració Pública promoure les accions necessàries per tal de garantir la igualtat de drets i deures dels ciutadans. Els Ens locals són els responsables d’emprendre les mesures que els corresponguin per tal d’optimitzar els recursos i fer possible l’eficiència en la gestió econòmica.

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera és un dels 25 municipis catalans que reclamen l'IBI a la Concessionària d'Autopistes ACESA, per una quantitat total de 7 milions d'euros, amparant-se en que el TSJM declara que l'Estat té l'obligació de compensar els Ajuntaments pels beneficis fiscals concedits en els tributs locals, atès que del contrari, “es veurien lesionats els principis de suficiència financera i autonomia locals que els reconeix la Constitució”.

Els ciutadans tenen dret a saber quines accions està duent a terme l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per tal de corregir aquesta situació d'habitatges no censats que representa el no aprofitament d’uns ingressos públics necessaris i la pèrdua irrecuperable d’eficiència que limita, des de la vessant econòmica, l’autonomia i l’acció de les polítiques municipals, d'una forma injusta i discriminatòria i quines accions pensa fer respecte el POUM.


Aquesta Plataforma representada per 5 associacions i particulars es pregunta:

- Quants anys fa que l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera no controla quins habitatges paguen i quins no paguen l’IBI?

- Si l'Ajuntament cobra pels permisos de construcció d’habitatge: què li impedeix d’incloure els nous habitatges al llistat de contribuents per l’IBI?

- Quin cost pot representar elaborar uns cens actualitzat i real? i quin cost el mantenir-lo actualitzat?

- Si l'Ajuntament no sap ni quants habitatges reals tenim al poble, com pretenen que creiem que pel 2022 serem 11.500 habitants? i encara menys, com volen que donem suport al Pla d'Ordenació Urbanística?

- Amb les xifres que s'estan deixant de recaptar, a banda de donar resposta a moltes necessitats que té el municipi, no caldria signar convenis de compensació que comprometen el patrimoni natural de Palau i que són objecte d'estudi d'aquesta Plataforma, ni desenvolupar molts dels Plans Urbanístics que contempla el POUM.

Finalment, l'Ajuntament hauria de prendre decisions polítiques:

-Aturar el procés del POUM;

-Reconvocar jornades de participació;

-Fer una anàlisi certa de la situació de Palau (habitatges i a més: situació econòmica, comercial, social, esportiva, sectors econòmics a desenvolupar,  .......);

-Calcular el cost i el finançament possible dels equipaments que inevitablement cal impulsar;

-Valorar totes les possibles actuacions per aconseguir allò que, ara, sols preveuen gràcies als Plans Parcials, Plans d’Actuació i Plans de Millora del POUM.


En aquest moment l'Ajuntament està esperant les resolucions tècniques de l'equip d'arquitectes sobre les més de 1600 al.legacions presentades, i que(ens temem que) intentaran donar validesa a les propostes (tècniques i polítiques), cosa que l'únic que fa és allargar el termini per començar a prendre decisions.

 

Afegeix un nou comentari

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
  • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
  • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.