Mots mig perduts (II)

Mots mig perduts (II) joan dv., 21/03/2014 - 18:39

En el número anterior d’aquesta revista vam encetar aquesta nova secció amb l’objectiu d’aplegar, bo i deixant-ne constància escrita, un seguit de paraules en desús o, àdhuc, en risc de desaparèixer de la parla. S’emplaça, alhora, els lectors a fer-ne ús per tal de contribuir a mantenir-les vives. Semblantment, s’exhorta les persones que coneguin mots en desús o que no han estat recollits en cap dels grans diccionaris de la nostra llengua que els facin arribar als autors d’aquestes notes lingüístiques.

Presentem, tot seguit, les paraules següents, tres de les quals podrien representar aportacions substancials al català per tal com no les recullen els tres diccionaris principals de la nostra llengua: Diccionari Català-Valencià-Balear o Alcover-Moll, Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans i el Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana.

 

Businyar: Verb. Gratar per cercar una cosa, com ara la deu perduda d’una font.

Paraula que no és recollida en cap dels tres diccionaris. Això no obstant, l’Alcover-Moll recull busigar amb un significat similar: furonar, burxar insistentment.

Mosqueroles. Gener de 2007

 

Patotxa: Nom femení. Escorça del pi.

Paraula que no és recollida en cap dels tres diccionaris.

Vallgorguina. Tardor de 2006

Al Corredor i rodalies també hem recollit el terme patarota en referència a l’escorça del pi pinyer. Aquest mot només és recollit a l’Alcover-Moll.

 

Heuró: Nom masculí. Fruit de l’heura.

Paraula que no és recollida en cap dels tres diccionaris malgrat que no és gaire rara al Maresme ni al Vallès Oriental.

Fogars de Montclús. Gener de 2004

 

Bei: Nom masculí. Dit dels punts fràgils, de trencament, de les roques (com ara esquerdes). Pronunciat amb e oberta.

Fogars de Montclús. Gener de 2012

 

Reva: Nom femení. Cadascuna de les generacions successives de bestiar, solapades o quasi solapades en el temps, que hom cria. Pronunciat amb e oberta.

Ex.: Demà vaig a comprar la reva de pollastres de Nadal.

Fogars de Montclús. Gener de 2012

 

Tòria: Nom femení. Peduncle d’un fruit, principalment si és mínimament llarg i/o el fruit gros, com ara una síndria o un meló.

Breda. Agost de 2007

 

Pelar a born: pelar el suro amb una sola línia de tall, amb la qual cosa la panna surt d’una sola peça, no pas en dos o més fragments.

Mosqueroles. Gener de 2007

 

Cèsar Gutiérrez i Perearnau – Pere Alzina i Bilbeny