Skip to main content

La Ferreria

Passejada per la Tordera, curs mitjà. Maig 2014. CSM

El video ha estat realitzat per en Mizar, al que agraïm la feina :-)

Mapa de la Ferreria

Us adjuntem un mapa de l'espai de la Ferreria.

Cliqueu si voleu veure'l ampliat.

Mapa de la Ferreria

Informe per a la preservació i restauració del curs mitjà de la Tordera

Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

INFORME PER A LA PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL CURS MITJÀ DE LA TORDERA

-Proposta per a la creació d’un Parc Fluvial, Històric i Paisatgístic-

Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

Sant Celoni. Novembre de 2002

Composició de felicitació nadalenca (anys 2000), presa, espontàniament, des de la   C-251. Un cirerer i les 4 estacions de l’any, amb el Montnegre de fons, a tocar de la masia la Verneda, a tocar de la Ferreria

Antecedents

La vall de la Tordera és un eix de comunicació fonamental, essent nombroses les indústries establertes, les infrastructures que hi tenen pas obligat (A-7, comarcal c-251, conduccions de gas, tren...) o que n’hi tindran. No ens ha d’estranyar, doncs, que de Fogars de la Selva a Sant Celoni, el sòl sigui ocupat massivament i indiscriminada, sense planificació supramunicipal, bo i malmenant sòls agrícoles de gran qualitat, i un paisatge que acompleix una funció social de primer ordre i que estableix una clara diferència entre el Vallès més proper a Barcelona (de creixement radial, poc sostenible, i sense l’existència de sòls lliures) i el més allunyat, que és hores d’ara que comença a estar afectat per un creixement industrial i urbà poc ordenat, més enllà de la sostenibilitat.

 

Justificació

Amb tot el què s’ha exposat, no ens ha d’estranyar que l’eix de la Tordera sigui un dels sectors del terme municipal de Sant Celoni que rep més pas de vehicles i que, per tant, és més utilitzat, sigui per a viure-hi o per desenvolupar-hi l’activitat econòmica o, simplement, per a gaudir-ne del paisatge quan s’hi passa (vegeu, per exemple, la imatge 1).

Així, considerem imprescindible que l’ocupació del sòl hi sigui ordenada i no pas continua sinó esponjada, per a afavorir la qualitat de vida dels habitants, un paràmetre difícil de quantificar, però d’una importància que creix exponencialment en una societat eminentment terciaritzada i abocada al consum del lleure i dels espais naturals i seminaturals, principalment amb plusvàlues de tipus lúdic o cultural.

Si a aquestes circumstàncies afegim tot un seguit de valors de l’espai (culturals, històrics, ambientals, paisatgístics...), la protecció i revalorització del sector de la Ferreria és, creiem, inexcusable.

A l’apartat següent es fa un repàs ràpid a aquest conjunt de valors, la pèrdua dels quals, en el seu conjunt, fora insubstituïble.

Resposta al regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni en Xavier Arenas

El passat 28 de juliol rebíem a la nostra bústia un missatge del regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Celoni, en Jordi Arenas, que feia referència al comunicat de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny publicat en aquesta pàgina web pocs dies abans. En reproduïm el seu contingut íntegre, per tal que sigui de coneixement pùblic, atès que assenyala dues incorreccions del nostre escrit. Incorrecions que ens hem apressat a rectificar, tal i com podreu comprovar en aquesta mateixa pàgina.

A continuació seguida, podreu llegir el seu missatge i la resposta que hem cregut convenient trametre-li per tal d'aclarir diverses qüestions relatives a la lluita per la conservació de la Ferreria i el camí Ral. Esperem que tot plegat sigui prou eloqüent.

 

Comunicat de premsa sobre la Ferreria

Sant Celoni, a 23 de juliol de 2009

Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny
Santa Fe,52
08470 Sant Celoni - Barcedlona

                PER UNA BONA GESTIÓ DEL TERRITORI

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en concret, la Sala Tercera del Contenciós Administratiu, ha admès a tràmit el recurs interposat per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) contra l’acord del Ple
de l’Ajuntament de Sant Celoni que desestimava la necessitat de desclassificar com a sòl urbanitzable la zona coneguda com Les Ferreries.

 

En el decurs d’aquest setmana, l’Ajuntament de Sant Celoni tindrà
coneixement del recurs i serà emplaçat per tal què en remeti al Tribunal la
còpia de l’expedient.

Fa ja uns mesos, a resultes d’una moció de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), i gràcies a tot el seguit d’actes de suport realitzats per la CSM i altres entitats del municipi en defensa de l’espai de la Ferreria i el Camí Ral, el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va discutir finalment sobre la necessitat de preservar-ne la zona. L’opció de la conservació es va desestimar atès que tant PSC com CIU van abstenir-se en votar la proposta. Únicament, els dos regidors de la CUP hi van votar a favor.

19 de març de 2009, sessió Plenària de l'Ajuntament de Sant Celoni on es portarà a aprovació inicial la desclassificació del sector de la Ferreria

El dijous 19 de març, a les 9 del vespre, se celebra el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Celoni. En aquest Ple es votarà l'aprovació inicial de modificació del planejament per a la desclassificació del sòl industrial del sector P-21 Les Ferreries. L'espai de la Ferreria i el camí Ral, actualment amenaçat de ser urbanitzat, pot ser requalificat com a sòl no-urbanitzable.

Com ja saben els lectors de La Sitja del Llop, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny fa anys que està defensant aquesta llenca de territori del Baix Montseny, per tal de conservar un espai de gran interès fluvial i agrari, que s'ubica a la Batllòria, i que el planejament urbanístic de Sant Celoni preveia de transformar en sòl "industrial".

Aquesta tasca de preservació, desenvolupada al llarg d'anys a coincidit ,des fa temps, amb la feina que els companys de la CUP de Sant Celoni venen desenvolupant dins del municipi, en el mateix sentit.

Contingut sindicat